Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.7.2014

Försäljningen inom hela handeln minskade i maj med 2,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,0 procent i maj jämfört med maj 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,6 procent från året innan, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 2,0 procent från motsvarande period året innan. Inom partihandeln minskade försäljningen med 3,5 procent och inom bilhandeln med 2,1 procent från föregående år. Det innebär att försäljningen inom hela handeln gick ned med 2,5 procent från maj 2013.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln minskade försäljningsvolymen i maj med 0,5 procent och inom partihandeln med 2,6 procent från året innan. Inom bilhandeln minskade försäljningsvolymen med 2,1 procent från maj året innan. Försäljningsvolymen inom hela handeln minskade i maj med 1,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,9 procent under januari-maj jämfört med motsvarande period året innan

Under januari–maj sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 0,1 procent och inom partihandeln med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan, medan försäljningen inom bilhandeln ökade med 3,9 procent från januari–maj 2013. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,9 procent under januari–maj jämfört med motsvarande period året innan.

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i juli

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och löneindexen i allt större omfattning infört enhetliga, i företagsregistret fastställda näringsgrenar. Detta är en del av revideringen av företagsstatistiken. I tidsserierna har näringsgrensrevideringen beaktats fr.o.m. början av år 2013. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.

Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Talvio 029 551 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/05/klv_2014_05_2014-07-15_tie_002_sv.html