Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.1.2015

Försäljningen sjönk inom alla näringsgrenar inom handeln

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 4,2 procent i november jämfört med november 2013. Till nedgången i försäljningen inom detaljhandeln bidrog utvecklingen både inom dagligvaruhandeln och inom varuhushandeln. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 4,5 procent och inom varuhushandeln med 6,8 procent från föregående år. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 3,7 procent och inom bilhandeln med 2,7 procent från året innan. Det innebär att försäljningen inom hela handeln gick ned med 3,7 procent från november 2013.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/11/klv_2014_11_2015-01-14_tie_002_sv.html