Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2008

Alkoholdödligheten ökade fortfarande år 2007

År 2007 dog 24 805 män och 24 288 kvinnor. Av männen i arbetsför ålder (15-64 år) dog 7 629 personer och av kvinnorna 3 219 personer, vilket var 218 fler än året innan.

Den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män i arbetsför ålder var en alkoholrelaterad sjukdom eller olyckshändelse genom alkoholförgiftning. År 2007 dog 1 796 i arbetsför ålder och 371 pensionärer (över 64 år) av alkoholrelaterade orsaker. Alkoholdödligheten av personer i arbetsför ålder ökade med 8,6 procent från året innan. Närmast ökade antalet döda på grund av alkoholrelaterade leversjukdomar, medan antalet döda på grund av andra alkoholrelaterade orsaker var nästan oförändrat.

Den näst vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder var kranskärlssjukdomar och bland kvinnor bröstcancer. Antalet personer under 65 år som dött i kranskärlssjukdom har halverats under de senaste tjugo åren. 332 kvinnor i arbetsför ålder dog i bröstcancer. Bröstcancerdödligheten bland kvinnor i arbetsför ålder har varit oförändrad under de senaste tio åren.

De vanligaste dödsorsakerna bland arbetsföra (15-64 år) personer efter kön år 2007

Män Döda

%
 
Kvinnor Döda  

%
Dödsorsak Dödsorsak
1. Alkoholrelaterad 1 425 18,7 1. Alkoholrelaterad 371 11,5
2. Kranskärlssjukdom 1 213 15,9 2. Bröstcancer 332 10,3
3. Olyckor totalt 948 12,4 3. Olyckor totalt 241 7,5
4. Självmord 618 8,1 4 Kranskärlssjukdom 206 6,4
5. Lungcancer 400 5,2 5. Självmord 199 6,2
6. Störningar i hjärnans blodcirkulation 315 4,1 6. Lungcancer 189 5,9
  Andra dödsorsaker 2 710 35,5   Andra dödsorsaker 1 681 52,2
  Antalet döda män i arbetsför ålder (15-64 år), tot. 7 629 100    Antalet döda kvinnor i arbetsför ålder (15-64 år), tot. 3 219 100

År 2007 begick sammanlagt 995 personer i Finland självmord. Av dem var 817 i arbetsför ålder, 3 under 15 år och 175 pensionärer. Tre fjärdedelar av dem som begick självmord var män. Antalet självmord har minskat med en tredjedel sedan toppåret år 1990 då totalt 1 520 självmord begicks i Finland.

År 2007 inträffade sammanlagt 3 052 olycksfall som ledde till döden av vilka hälften drabbade personer i arbetsför ålder och hälften pensionärer. Vart fjärde olycksfall inträffade i hemmet: de flesta var fallolyckor och pensionärer råkade mest ut för dessa olyckor. När det gäller olycksfall bland yngre var alkoholen ofta en bidragande faktor. År 2007 inträffade ungefär 900 fall av alkohol- eller läkemedelsförgiftning av vilka något under 600 var alkoholförgiftningar.

Eftersom finländarnas livslängd har ökat har det också inverkat på dödsorsakerna: demens (inkl. Alzheimers sjukdom) har blivit den näst vanligaste dödsorsaken bland pensionärer, 4 705 personer dog på grund av åldersdemens år 2007. Lungcancerdödligheten bland pensionärer har också ökat, 1 478 dog i lungcancer år 2007. För tjugo år sedan var antalet 13 procent lägre. Den vanligaste dödsorsaken bland äldre är dock fortfarande hjärtsjukdomar som är orsaken till vart tredje dödsfall.

År 2007 dog 116 personer som offer för våld. Antalet dödsfall till följd av våld har under de senaste fyrtio åren varierat i Finland mellan 100 och 180 fall, de senaste åren har siffran legat omkring 100 fall per år.

Källa: Statistik över dödsorsaker 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: tHelena Korpi (09)1734 3605, Mauno Huohvanainen (09)1734 3296, kuolemansyyt.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Senast uppdaterad 4.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2007/ksyyt_2007_2008-12-04_tie_001_sv.html