Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.12.2017

Dödsfall till följd av olyckor och våld har minskat med en femtedel på tio år

Enligt Statistikcentralens uppgifter dog drygt 3 400 personer år 2016 till följd av olyckor, självmord och våld, vilket var 6 procent av alla döda. Antalet som dött på grund av dessa orsaker har minskat med en femtedel på tio år. De vanligaste orsakerna till dödsfall till följd av olyckor och våld var fallolyckor, självmord och förgiftningar genom olyckshändelse.

Döda till följd av olyckor och våld 2005–2016

Döda till följd av olyckor och våld 2005–2016

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, Kati Taskinen 029 551 3648, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2016/ksyyt_2016_2017-12-29_tie_001_sv.html