Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2020

Tumörer den vanligaste dödsorsaken bland personer i arbetsför ålder år 2019

Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog nästan 7 400 personer i arbetsför ålder, dvs. i åldern 15–64 år, år 2019. Av dem var största delen, två tredjedelar, män. Över hälften av personerna i arbetsför ålder omkom i tumörer och sjukdomar i cirkulationsorganen. Av personerna i arbetsför ålder dog var tionde, dvs. 700 personer, till följd av olyckor och nästan 600 personer begick självmord.

Dödorsaker bland människor som dött i arbetsför ålder (15–64 år) 1990–2014

Dödorsaker bland människor som dött i arbetsför ålder (15–64 år) 1990–2014

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 14.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2019/ksyyt_2019_2020-12-14_tie_001_sv.html