Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.7.2010

Lönesumman ökade med 1,8 procent under mars-maj

Hela ekonomins lönesumma var under mars–maj 1,8 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i maj ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,9 procent. Under mars-maj för ett år sedan sjönk lönesumman med 1,3 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 3-5/2010 och 3-5/2009, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 3-5/2010 och 3-5/2009, % (TOL 2008)

Under mars-maj ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag för industrin, där lönesumman minskade med 1,1 procent från året innan. Ökningen var måttlig inom finansiell verksamhet (1,8 %), byggverksamhet (1,4 %), handel (0,9 %) samt inom övriga tjänster (0,9 %). Inom den offentliga sektorn förstärktes ökningen av lönesumman från året innan. Däremot avtog ökningen något inom den privata sektorn med utbildningstjänster samt inom de privata hälsovårds- och socialtjänster.

Den nya skattelagen ändrar materialet för lönesummaindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen i lönesummaindexen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna Fr.o.m januari 2010. Därför kan tidsserierna för lönesummaindexen revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på lönesummaindexen finns under Ändringar i denna statistik . Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Emilia Saarinen (09) 1734 2674, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/05/ktps_2010_05_2010-07-16_tie_001_sv.html