Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.1.2012

Lönesumman ökade med 4,7 procent under september–november

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under september–november 4,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i november ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,8 procent från året innan. Under september–november för ett år sedan ökade lönesumman med 3,3 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 9–11/2011 och 9–11/2010, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 9–11/2011 och 9–11/2010, % (TOL 2008)

Lönesumman ökade under september–november i alla statistikförda branscher. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamhet (8,3 %) och privata hälsovårds- och socialtjänster (7,7 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom industrin och inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster.

Lönesumman utgör summan av bruttolöner som betalats till arbetstagaren utan optioner. Lönesumman påverkas av förändringarna i sysselsättning och löntagarnas inkomstnivå.

Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare ingår fr.o.m. januari 2011

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2011 ingår uppgifterna för tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare i beräkningen av lönesummaindexen. Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare har inkluderats i källmaterialet för lönesummaindexen fr.o.m. skattekontoreformen i januari 2010, men deras uppgifter har utelämnats från indexberäkningen i ett år på grund av ojämförbarhet. Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivares andel av hela lönesumman är liten och ändringen inverkar inte på indexens jämförbarhet mellan olika år.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/11/ktps_2011_11_2012-01-12_tie_001_sv.html