Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.9.2019

Lönesumman ökade under april–juni med 3,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma 3,7 procent större under andra kvartalet än året innan. I juni ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,7 procent jämfört med året innan. Under april–juni i fjol ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,8 procent. Uppgifter för februari–juni publiceras inte för den offentliga sektorns del på grund av bristfällig ackumulering av material. Dess inverkan har därför eliminerats från utvecklingen av lönesumman för hela ekonomin när det gäller februari–juni.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/06/ktps_2019_06_2019-09-13_tie_001_sv.html