Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, februari

Publicerad: 14.9.2020

Lönesumman minskade under maj-juli med 3,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under maj-juli 3,0 procent mindre än under motsvarande period året innan. I juli ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,2 procent jämfört med föregående år. Under maj-juli för ett år sedan ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,8 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/07/ktps_2020_07_2020-09-14_tie_001_sv.html