Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.9.2011

Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 10,2 procent på årsnivå

Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 10,2 procent under andra kvartalet 2011 jämfört med motsvarande period år 2010. Beräkningen av fastighetsskatt, som ingår i särkostnaderna för fastighetsunderhåll, har reviderats. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100.

Årsförändringar av kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2000=100, %

Årsförändringar av kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2000=100, %

Av underhållskostnaderna steg lätt brännolja mest på årsnivå, med 35,2 procent. Särkostnaderna steg med 21,4 procent, kostnaderna för förbrukningsel med 18,3 procent, värmekostnaderna med 17,6 procent, fjärrvärmekostnaderna med 11,8 procent, kostnaderna för bruks- och avloppsvatten med 5,3 procent, kostnaderna för underhållstjänster med 3,9 procent, arbetskostnaderna med 3 procent, kostnaderna för skötseltjänster med 2,9 procent och kostnaderna för förbrukningsmaterial med 0,2 procent.

I indextalet för särkostnaderna för fastighetsunderhåll under andra kvartalet 2011 ingår de reviderade och slutliga tariffändringarna av fastighetsskatt och ändringarna av fastigheternas beskattningsvärden för år 2010. För att indexförändringar av fastighetsskatt i fortsättningen bättre ska motsvara skatteändringar och utbetalningstidpunkter, övergår man fr.o.m. detta år till en praxis där ändringar av fastighetsskatt inkluderas i indexet då dessa uppgifter finns tillgängliga som slutliga hos skatteförvaltningen, dvs. i samband med offentliggörandet av indexen för tredje kvartalet.


Källa: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen (09) 1734 2723, Pekka Mäkelä (09) 1734 2551, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Översikter

Uppdaterad 1.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/2011/02/kyki_2011_02_2011-09-01_tie_002_sv.html