Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 23.1.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,2 procent i december från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,2 procent från december år 2015 till december år 2016. Årsförändringen varierade efter delindex från -0,5 procent för bergkonstruktioner till 6,4 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2016

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,2 1,2
Geokonstruktioner 111,8 1,5
Markkonstruktioner 111,6 0,6
Bergkonstruktioner 114,1 -0,5
Beläggningar 100,1 6,4
Kommunaltekniska system 111,5 0,4
Betongkonstruktioner 115,6 0,8
Tekniska och andra system 105,4 0,1
Krossarbeten 1) 109,7 1,9
Vägunderhåll 1) 111,7 -0,4
Gatuunderhåll 1) 111,7 0,0
Banunderhåll 1) 110,8 0,4
Underhåll, totalt 1) 111,5 -0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/12/maku_2016_12_2017-01-23_tie_001_sv.html