Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Publicerad: 15.3.2019

Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, nettoställningen mot utlandet negativs

Korrigering 25.3.2019 . De korrigerade punkterna är markerade med rött. 

Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet 2018. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 5 procent och värdet av exporten av tjänster med 5 procent. Nettoexporten av varor och tjänster visade alltjämt ett underskott då importen ökade kraftigare än exporten. Nettoställningen mot utlandet var fortsatt negativ . Nettoställningen mot utlandet försvagades. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Finlands bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

 Finlands bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis (Korrigering 25.3.2019)

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis (Korrigering 25.3.2019)

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (289,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/01/mata_2019_01_2019-03-15_tie_001_sv.html