Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/03 2021/04
1. Bytesbalans 716 1 609 -748 -644
1.1. Varor 3 384 3 173 163 128
1.2. Tjänster -2 463 -2 123 -434 -157
1.3. Primära inkomster 2 630 3 300 -204 -361
1.4. Sekundära inkomster -2 836 -2 741 -273 -254
2. Kapitalbalans 197 199 18 16
3. Finansiell balans -3 850 47 335 2 716
3.1. Direktinvesteringar 3 528 5 849 476 299
3.2. Portföljinvesteringar -1 005 12 554 1 191 3 563
3.3. Övriga investeringar -5 705 -19 592 -1 376 -1 218
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 123 18 88
3.5. Valutareserv 880 113 25 -15
4. Restpost -4 763 -1 762 1 065 3 344
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_004_sv.html