Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2011

Utländska turisters övernattningar ökade med 9 procent i januari

I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 9 procent mer än i januari 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med 7,5 procent från året innan och totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. De finländska turisterna övernattade 775 000 gånger, en ökning med 6,5 procent från januari året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i januari 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari 2011/2010, %

De ryska turisterna var som vanligt den överlägset största gruppen av utländska turister i januari med 271 000 övernattningsdygn, vilket var nästan 51 procent av det totala antalet övernattningar av utländska turister. De ryska turisternas övernattningar ökade med 15 procent från året innan, vilket till stor del bidrog till att det totala antalet övernattningar av utländska turister ökade betydligt i januari. Den näst största gruppen var britterna med 34 000 övernattningar, fast deras övernattningsdygn minskade med 17 procent från året innan. Den tredje största gruppen var tyskarna med 28 500 övernattningsdygn. Deras övernattningar ökade med en procent från året innan. Bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna ökade övernattningarna i januari. Övernattningarna ökade mest bland de spanska turisterna, med 31 procent, samt bland de norska och estländska turisterna, för vilka 17 procent fler övernattningar statistikfördes än i januari 2010.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Kymmenedalen och Norra Karelen, med 17 procent i båda. I Päijänne-Tavastland bokfördes 16 procent och i Södra Österbotten 15 procent fler övernattningar än året innan. Antalet övernattningar minskade bara i Satakunta och på Åland.

Förändring i övernattningar i januari landskapsvis 2011/2009, %

Förändring i övernattningar i januari landskapsvis 2011/2009, %

Övernattningarna på hotell ökade med 9 procent i januari

Det totala antalet övernattningar på hotell steg till nästan 1,2 miljoner dygn, vilket var 9 procent mer än året innan. Utländska turisters övernattningar ökade med 10 procent och finländska turisters med 7 procent jämfört med januari 2010.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 46,1 procent i januari. Året innan var det 42,8 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 56,2 procent, och i Södra Karelen, 50,2 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 60,5 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i januari 88,23 euro per dygn. Året innan var det 85,50 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (298,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/01/matk_2011_01_2011-03-17_tie_001_sv.html