Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2011

Utländska turisters övernattningar ökade med 20 procent i april

I april 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland närmare 304 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 20 procent fler än i april 2010. De finländska turisternas övernattningar minskade med ungefär tre procent från året innan och deras antal var i april 1,1 miljoner. Det totala antalet övernattningar ökade med en procent från april 2010 och steg till nästan 1,4 miljoner övernattningsdygn. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i april 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i april 2011/2010, %

De ryska turisterna var med sina 67 000 övernattningsdygn den överlägset största gruppen utlänningar i inkvarteringsanläggningarna i april 2011. De ryska turisternas övernattningar ökade med 43 procent från april året innan. De näst största grupperna var de svenska turisterna med närmare 34 000 övernattningar, tyskarna med 26 000 övernattningar och britterna med 22 000 övernattningar. Svenskarnas övernattningar ökade med 12 procent, både tyskarnas och britternas med 6 procent. I april bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland något under 13 000 övernattningar av amerikaner, estländare och norrmän. Amerikanernas övernattningar ökade med 46 procent, estländarnas med 12 procent och norrmännens med 24 procent jämfört med april 2010. Också spanjorernas övernattningar visade en klar ökning från april året innan. De övernattade något under 9 000 gånger i inkvarteringsanläggningarna, vilket var 51 procent fler än i april 2010. Också för italienare bokfördes drygt 7 000 övernattningar, vilket var 26 procent fler än året innan.

Det totala antalet övernattningar ökade mest i landskapen Södra Österbotten, med 19 procent, Södra Karelen, med 16 procent, och Päijänne-Tavastland, med 14 procent. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Finland, med 14 procent, och i Kajanaland, med 13 procent.

Förändring i övernattningar i april landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i april landskapsvis 2011/2010, %

Hotellövernattningarna ökade med 2,4 procent i april 2011

Det totala antalet övernattningar på hotell var i april närmare 1,2 miljoner, vilket var 2,4 procent fler än i april 2010. De utländska turisterna övernattade 276 000 gånger på hotell, vilket var 22,3 procent fler än i april året innan. Hotellen i Finland bokförde drygt 912 000 dygn övernattningar av finländska turister, vilket var 2,4 procent färre än i april 2010.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 48,1 procent i april. Året innan var det 47,7 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet i Nyland, 57,8 procent, och i Södra Karelen, 55,1 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 61,2 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum var i april 87,92 euro per dygn, då det året innan var 85,02 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

5,7 miljoner övernattningsdygn under januari–april

Under januari–april 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna totalt 5,7 miljoner övernattningar, vilket var 3 procent fler än under januari–april 2010. Övernattningarna av finländska turister ökade med något under en procent och uppgick till 4,1 miljoner dygn. Antalet övernattningsdygn av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland uppgick till 1,6 miljoner dygn, vilket var 10 procent fler än under januari–april 2010.

För ryska turister statistikfördes nästan en halv miljon övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland under januari–april 2011 och de var som vanligt den största gruppen av utländska turister i Finland. Deras övernattningar ökade med 19 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var tyskarna med drygt 135 000 övernattningar, vilket var något under 5 procent fler än under januari–april 2010. Den tredje största gruppen var britterna med 124 000 övernattningar. Deras övernattningar minskade med närmare 8 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i januari-april 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-april 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä (09) 1734 3209, Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 3260, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (322,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/04/matk_2011_04_2011-06-16_tie_001_sv.html