Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2011

Utländska turisters övernattningar ökade med 8 procent i oktober

I oktober 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 313 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 8 procent mer än i oktober 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med 2 procent från året innan och totalt statistikfördes 1,4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Övernattningarna av finländska turister ökade med en procent och de övernattade 1,1 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar i oktober 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i oktober 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i oktober 2011/2010, %

De ryska turisterna var fortfarande den största gruppen av utländska turister också i oktober med 65 000 övernattningsdygn. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 17 procent från året innan. Följande i ordningen var svenskarna med 36 000 övernattningar. Detta var 23 procent fler än i oktober 2010. Den tredje största gruppen var tyskarna med 26 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var en procent fler än året innan. Övernattningarna av spanska turister ökade med 15 procent och av estländska turister med 5 procent jämfört med oktober 2010. Övernattningarna av turister från Norge och Japan ökade båda med 3 procent. Däremot minskade de brittiska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar med 11,5 procent och de amerikanska turisternas med 4 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest på Åland, med 19 procent, och i Södra Savolax, med 15 procent. I Södra Karelen bokfördes 13 procent fler och i Österbotten 12 procent fler övernattningar än året innan. I Södra Österbotten ökade övernattningarna med 8 procent och i Lappland med 6 procent. Nyland och Mellersta Österbotten hade en ökning på 5 procent. Övernattningarna minskade mest i Kymmenedalen, med 10 procent, och i Mellersta Finland, med 8 procent. Sett till hela landet ökade antalet övernattningar med 2 procent jämfört med oktober 2010.

Förändring i övernattningar i oktober landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i oktober landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med 2 procent i oktober.

Det totala antalet hotellövernattningar steg till 1,2 miljoner övernattningsdygn i oktober, vilket var 2 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 8 procent och uppgick till 290 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till något under 960 000 dygn. Jämfört med året innan var det en procent fler övernattningar.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 51,7 procent i oktober. Året innan var det 51,0 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 67,4 procent, och i Birkaland, 63,3 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 72,8 procent och i Tammerfors 69,1 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 73,6 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i oktober 89,40 euro per dygn. Året innan var det 87,78 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent under januari–oktober 2011

Under januari–oktober uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till drygt 17 miljoner, vilket var 4 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 10 procent och uppgick till 4,7 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade 12,7 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under motsvarande period året innan.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de ryska turisternas övernattningar mest under januari–oktober, med 23 procent. De spanska turisternas övernattningar ökade med 17 procent och de amerikanska turisternas med 14 procent från året innan. Övernattningarna av italienska turister ökade med 11,5 procent och av estländska turister med 9 procent från motsvarande period året innan. Norrmännens övernattningar ökade med 8 procent och tyskarnas med 7 procent. Däremot har britternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskat under nästan hela innevarande år och under januari–oktober var minskningen ytterligare 6,5 procent.

Förändring i övernattningar i januari-oktober 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-oktober 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/10/matk_2011_10_2011-12-15_tie_001_sv.html