Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Publicerad: 19.4.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 22 procent i februari 2012

I februari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 428 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 22 procent fler än i februari 2011. Det totala antalet övernattningar ökade med 8 procent från året innan och totalt statistikfördes drygt 1,4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Övernattningarna av finländska turister ökade med 3 procent och de övernattade en miljon gånger i inkvarteringsanläggningar i februari 2012. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i februari 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i februari 2012/2011, %

Liksom i januari var de ryska turisterna den största gruppen av utländska turister i februari 2012. Nästan 79 000 övernattningsdygn bokfördes för dem, vilket var 32 procent fler än i februari 2011. Följande i ordningen var britterna och tyskarna. Bägge grupperna hade över 40 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Övernattningarna av brittiska turister ökade med 26 procent och av tyska turister med 19 procent jämfört med februari 2011. Den fjärde största gruppen var fransmännen, som hade 36 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Detta var 18 procent fler än året innan. Japanernas övernattningar ökade dock mest, med 51 procent. Sammanlagt bokfördes 20 000 dygn i inkvarteringsanläggningar i februari 2012. Övernattningarna av estländska turister ökade med 27 procent och av norska turister med 22 procent jämfört med februari 2011. Däremot minskade spanjorernas övernattningar med 15 procent från året innan. Utöver det minskade bara italienarnas övernattningar, med en procent, av de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i februari 2012 mest i Södra Karelen, med 57 procent, och i Norra Karelen, med 24 procent. I Lappland bokfördes 14 procent och i Päijänne-Tavastland 12 procent fler övernattningar än i februari 2011. I Kajanaland ökade övernattningarna med 11 procent, i Egentliga Tavastland och i Norra Österbotten med 10 procent var. I Nyland ökade antalet övernattningar med 6 procent från året innan. Mest minskade övernattningarna på Åland, med 7 procent, och i Mellersta Österbotten, med 5 procent. Sett till hela landet ökade antalet övernattningar med 8 procent jämfört med februari 2011.

Förändring i övernattningar i februari landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i februari landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell ökade med 9 procent i februari 2012

Det totala antalet hotellövernattningar steg till nästan 1,3 miljoner dygn i februari 2012, vilket var 9 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 23 procent och uppgick till 383 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 874 000 dygn. Detta var 3,5 procent fler än i februari 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 52,2 procent i februari. Året innan var det 50,4 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 59,5 procent, och i Mellersta Finland, 57,9 procent. I Rovaniemi var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 80,5 procent och i Sodankylä 75,6 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 58,8 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i februari 91,67 euro per dygn. Året innan var det 89,73 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 7 procent under januari–februari 2012

Under januari–februari uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till drygt 2,8 miljoner gånger, vilket var 7 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 17 procent och uppgick till totalt en miljon övernattningsdygn. De finländska turisterna övernattade 1,8 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under januari–februari året innan.

För ryska turister statistikfördes 396 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland under början av året, vilket var en femtedel fler än under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var britterna och tyskarna. Britternas övernattningar ökade med 21 procent och antalet övernattningsdygn uppgick till 84 000. Tyskarna övernattade 73 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Ökningen jämfört med ett år tidigare var 14 procent. De franska turisternas övernattningar steg till närmare 62 000 dygn, vilket var 9 procent fler än under början av år 2011. Över 40 000 övernattningar bokfördes för de estländska och holländska grupperna. Estländarnas övernattningar ökade med 16 procent och holländarnas med 2 procent. Övernattningarna av japanska turister i inkvarteringsanläggningar ökade dock mest, med 57 procent. Japanernas övernattningar uppgick till 36 000 dygn. Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar i Finland ökade under början av år 2012 bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna.

Förändring i övernattningar i januari-februari 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-februari 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (317,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/02/matk_2012_02_2012-04-19_tie_001_sv.html