Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, oktober 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 240 072 -0,8 945 318 -1,5 294 754 1,4
Fasta Finland 1 231 550 -0,7 941 026 -1,5 290 524 1,7
Nyland 410 988 -4,1 241 638 -3,5 169 350 -4,9
    Helsingfors 262 888 -4,6 131 890 -5,0 130 998 -4,1
Egentliga Finland 78 551 -6,3 66 225 -8,3 12 326 6,1
    Åbo 55 240 -6,5 45 825 -9,5 9 415 11,3
Satakunta 26 178 14,1 21 730 19,2 4 448 -5,5
    Björneborg 15 481 20,6 13 189 18,8 2 292 31,9
Egentliga Tavastland 26 748 -0,4 23 272 -3,3 3 476 23,6
    Tavastehus 16 741 -6,7 14 232 -9,8 2 509 15,7
Birkaland 107 140 -5,3 91 480 -9,1 15 660 25,6
    Tammerfors 79 565 -0,1 65 123 -4,9 14 442 29,8
Päijänne-Tavastland 38 829 -5,6 34 180 -5,4 4 649 -6,9
    Lahtis 12 928 -14,4 10 014 -14,6 2 914 -13,6
Kymmenedalen 18 822 5,7 12 277 -7,7 6 545 45,1
    Kouvola 8 955 16,8 6 511 0,0 2 444 111,6
Södra Karelen 46 165 18,8 27 469 29,1 18 696 6,3
    Villmanstrand 27 927 58,3 19 853 63,4 8 074 47,0
Södra Savolax 31 249 0,0 27 544 1,5 3 705 -9,5
    S:t Michel 11 952 5,5 9 982 0,3 1 970 43,5
Norra Savolax 62 142 0,4 57 648 -0,9 4 494 21,3
    Kuopio 33 800 12,6 31 290 11,5 2 510 29,6
Norra Karelen 28 969 7,9 24 667 1,8 4 302 64,6
    Joensuu 17 165 15,9 13 708 6,6 3 457 77,6
Mellersta Finland 70 194 11,8 64 291 12,0 5 903 9,6
    Jyväskylä 35 614 -2,1 31 383 -2,6 4 231 2,5
Södra Österbotten 41 596 1,3 39 660 0,6 1 936 16,6
    Seinäjoki 14 020 -2,7 13 227 -1,5 793 -18,2
Österbotten 28 829 -1,2 24 093 1,0 4 736 -11,2
    Vasa 20 330 -2,4 16 391 -0,4 3 939 -10,1
Mellersta Österbotten 9 784 -9,5 8 722 -12,6 1 062 27,5
    Karleby 7 821 -6,8 6 951 -10,4 870 36,8
Norra Österbotten 75 944 -0,5 66 772 0,6 9 172 -8,0
    Uleåborg 45 845 6,8 38 841 4,6 7 004 20,8
Kajanaland 63 554 0,4 59 678 -0,3 3 876 13,1
    Kajana 6 873 4,9 5 985 -0,6 888 66,9
Lappland 65 868 2,6 49 680 -5,1 16 188 36,6
    Rovaniemi 22 623 23,2 15 102 19,3 7 521 31,9
Åland 8 522 -14,8 4 292 -16,1 4 230 -13,4
    Mariehamn 7 397 -12,5 4 030 -14,7 3 367 -9,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, oktober 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/10/matk_2012_10_2012-12-13_tau_004_sv.html