Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.3.2013

Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar minskade med 3 procent i januari 2013

I januari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt något under 1,4 miljoner övernattningsdygn, vilket var 3,0 procent färre än i januari 2012. De finländska turisternas övernattningar minskade med 4,2 procent och de övernattade nästan 754 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. De utländska turisternas övernattningar minskade med 1,5 procent och i inkvarteringsanläggningarna statistikfördes drygt 607 000 övernattningsdygn i januari 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i januari 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari 2013/2012, %

Den långvariga ökningen av antalet övernattningar av ryska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland bröts i januari 2013. De ryska turisterna var ändå den överlägset största gruppen utländska turister med sina 311 000 övernattningsdygn, även om antalet minskade med 3,3 procent från året innan. Följande i ordningen var britterna och tyskarna. För de brittiska turisterna statistikfördes 46 000 övernattningar och för de tyska nästan 32 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland. Britternas övernattningar ökade med 18,2 procent och tyskarnas med 1,4 procent. Övernattningarna av franska turister ökade också kraftigt, med 16,3 procent, och de övernattade nästan 30 000 gånger i inkvarteringsanläggningar . Spanjorernas övernattningar ökade med 9,9 procent och japanernas med 8,0 procent. Mest minskade estländarnas övernattningar, med 20,7 procent, och italienarnas, med 17,2 procent. Dessutom minskade amerikanarnas övernattningar med 11,9 procent. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna för Finland var förändringarna i övernattningar mer måttfulla.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i januari mest i Kymmenedalen, med 13,5 procent. I Södra Karelen var ökningen av övernattningar 8,4 procent och i Mellersta Österbotten 3,5 procent. I Satakunta, Norra Karelen och Norra Österbotten ökade övernattningarna med 3 procent. Övernattningarna minskade mest i Egentliga Tavastland, med 10,2 procent, och i Norra Savolax, med 8,9 procent. När det gäller hela landet ökade övernattningarna med 3 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i januari landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell minskade med 3,2 procent i januari 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,2 miljoner dygn i januari 2013, vilket var en minskning med 3,2 procent från året innan. Övernattningarna av utländska turister minskade med 3,5 procent och uppgick till 520 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 668 000 dygn. Detta var en minskning med 3,0 procent jämfört med januari 2012.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 45,6 procent i januari. Året innan var det 48,2 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 54,9 procent, och i Södra Karelen, 54,7 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet 67,4 procent och i Villmanstrand 62,9 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 57,8 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i januari 2013 till 92,71 euro per dygn. Året innan var det 90,64 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (290,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/01/matk_2013_01_2013-03-21_tie_001_sv.html