Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.11.2013

Utländska turisters övernattningar ökade med 3,7 procent i september 2013

I september 2013 uppgick övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland till något under 418 000 dygn, vilket var 3,7 procent fler än i september 2012. Inhemska turisters övernattningar uppgick till drygt 1,1 miljoner dygn, vilket emellertid var 2,1 procent färre än året innan. Det totala antalet övernattningar minskade med 0,6 procent från året innan och totalt statistikfördes drygt 1,5 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i september 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i september 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i september 2013/2012, %

De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 15,4 procent i september 2013 och de var den största gruppen av utländska turister med nästan 85 000 övernattningsdygn. Den näststörsta gruppen var svenskarna med 41 000 övernattningar, även om antalet minskade med 4,7 procent från året innan. Den tredje största gruppen var tyskarna med drygt 31 000 övernattningsdygn. Deras övernattningar minskade kraftigt från året innan, dvs. med 11,4 procent jämfört med september år 2012. Däremot ökade britternas övernattningar med 17,3 procent, vilket gjorde att deras övernattningsdygn uppgick till drygt 24 000. Turismen från Asien ökade fortfarande kraftigt. Övernattningarna av kinesiska turister ökade mest, med 25,7 procent, och de övernattade drygt 14 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. För japaner bokfördes 19 000 övernattningar, vilket var 10,7 procent fler än året innan. Däremot minskade italienarnas övernattningar med en femtedel och estländarnas med 17,3 procent bland övriga länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel. Också amerikanernas övernattningar gick ned kraftigt, med 14,7 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Södra Savolax, med 24,0 procent, och i Södra Österbotten, med 10,6 procent. I Kymmenedalen, Kajanaland och Birkaland bokfördes 4–6 procent fler övernattningar än i september 2012. Däremot minskade övernattningarna i Päijänne-Tavastland med 13,0 procent och i Egentliga Tavastland med 6,5 procent. När det gäller hela landet bokfördes i september 0,6 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än året innan.

Förändring i övernattningar i september landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i september landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell minskade med 3,4 procent i september 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,3 miljoner dygn i september 2013, vilket var en minskning med 3,4 procent från året innan. För finländska turister bokfördes drygt 919 000 övernattningsdygn, vilket var 3,8 procent färre än i september 2012. Övernattningarna av utländska turister minskade med 2,4 procent och uppgick till 338 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 53,4 procent i september. Året innan var det 55,2 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 68,7 procent, och i Södra Karelen, 58,6 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 66,5 procent och i Helsingfors 75,3 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i september 2013 till 91,97 euro per dygn. Året innan var det 91,42 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 0,5 procent under januari–september 2013

Under januari–september 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till något under 16,2 miljoner, vilket var 0,5 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 0,9 procent och uppgick till drygt 11,5 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 4,6 miljoner gånger, vilket var en ökning med 0,5 procent jämfört med januari–september 2012.

För ryska turister statistikfördes nästan 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–september 2013. De ryska turisternas övernattningar ökade med 8,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var svenskarna. De övernattade 451 000 gånger, vilket var nästan lika mycket som under januari–september 2012. Den tredje största gruppen var tyskarna med något under 428 000 övernattningar. Tyskarnas övernattningsdygn började minska i juni och för dem bokfördes 6,6 procent färre övernattningar än under januari–september 2012. Däremot har britternas övernattningar ökat kraftigt under hela innevarande år och under januari–september var antalet övernattningar 12,5 procent fler än under motsvarande period året innan. Britternas övernattningar steg till 284 000 dygn. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska och japanska turisternas övernattningar mest. De kinesiska turisternas övernattningar ökade med 28,0 procent och de japanska turisternas med en femtedel. Däremot minskade estländarnas övernattningar fortfarande kraftigt och under januari–september 2013 uppgick deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar till 141 000 dygn, vilket var 22,6 procent färre än under motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-september 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-september 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (384,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/09/matk_2013_09_2013-11-21_tie_001_sv.html