Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2021

Övernattningar fortfarande långt från nivån år 2019 i april 2021

Det exceptionellt stora efterfrågeraset i april i fjol syns nu som höga tillväxtsiffror. Jämfört med nivån på de inhemska övernattningarna i april 2019 var nivån dock 41 procent lägre i april. Utanför huvudstadsregionen var de inhemska övernattningarna 35 procent lägre och i huvudstadsregionen 64 procent lägre än i april 2019. Utländska turisters övernattningar minskade med 85 procent från april 2019 och för dem statistikfördes 52 000 övernattningar. Sammantaget uppgick antalet övernattningar till 0,78 miljoner, vilket var en minskning med 51 procent jämfört med två år tidigare. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad och resans huvudsyfte, 2021/2019

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad och resans huvudsyfte, 2021/2019

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (313,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tie_001_sv.html