Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2022

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 633 55 040 34,3 8,6 114,69 39,35
Fasta Finland 617 54 316 34,5 8,7 114,69 39,57
Nyland 125 17 319 26,1 5,6 102,60 26,74
Esbo 14 1 336 35,3 3,9 74,98 26,44
Helsingfors 59 11 036 22,2 4,6 107,93 24,01
Vanda 13 2 798 38,9 11,8 104,41 40,60
Egentliga Finland 41 3 236 30,0 4,2 98,54 29,54
Åbo 23 2 385 30,4 5,0 100,67 30,57
Satakunta 23 993 29,3 3,8 95,19 27,93
Björneborg 7 450 33,9 9,2 96,04 32,54
Egentliga Tavastland 15 1 212 24,2 6,7 85,60 20,70
Tavastehus 6 568 27,7 3,7 89,48 24,74
Birkaland 45 4 068 29,7 0,2 101,88 30,25
Tammerfors 27 3 150 30,8 -0,6 103,30 31,83
Päijänne-Tavastland 14 1 766 33,7 8,5 85,84 28,91
Lahtis 7 968 38,5 7,5 89,71 34,49
Kymmenedalen 13 831 25,1 0,6 95,97 24,08
Kouvola 6 398 28,5 -1,8 93,36 26,62
Södra Karelen 15 1 469 31,3 4,9 93,88 29,39
Villmanstrand 6 844 36,3 6,2 92,53 33,62
Södra Savolax 20 1 207 35,3 4,0 94,15 33,26
S:t Michel 6 505 27,4 1,3 90,20 24,74
Norra Savolax 27 2 187 34,2 7,6 100,35 34,35
Kuopio 14 1 346 38,4 7,2 108,60 41,67
Norra Karelen 21 1 122 34,0 0,7 106,94 36,39
Joensuu 6 599 32,9 -2,1 103,87 34,22
Mellersta Finland 23 2 630 33,0 4,2 107,19 35,42
Jyväskylä 13 1 459 30,4 2,9 96,90 29,43
Södra Österbotten 24 1 589 29,7 1,6 72,41 21,47
Seinäjoki 6 671 25,4 -2,7 100,13 25,42
Österbotten 22 1 435 27,1 8,0 89,70 24,29
Vasa 9 1 009 27,2 7,4 85,42 23,27
Mellersta Österbotten 10 458 27,9 4,1 94,47 26,39
Karleby 5 352 32,6 5,5 96,10 31,32
Norra Österbotten 53 3 460 43,9 8,7 111,94 49,15
Kuusamo 14 891 59,2 19,9 123,41 73,10
Uleåborg 9 1 257 41,7 2,6 108,14 45,06
Kajanaland 20 1 826 49,3 2,5 96,38 47,47
Kajana 6 382 36,2 -5,2 91,43 33,11
Sotkamo 6 1 168 60,2 7,2 99,51 59,87
Lappland 109 7 512 57,3 34,2 166,07 95,18
Rovaniemi 21 1 738 63,3 39,5 205,43 130,0
Åland 16 724 13,1 -2,1 . .
Mariehamn 9 545 14,2 -2,4 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pukkila 029 551 3478, Ossi Nurmi , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2022, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2022/02/matk_2022_02_2022-03-31_tau_006_sv.html