Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2006, 2:a kvartalet

2006
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor