Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.9.2008

Bruttonationalprodukten ökade med 2,8 procent under det andra kvartalet

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under april-juni med 0,8 procent från föregående kvartal. Jämfört med det andra kvartalet år 2007 ökade bruttonationalprodukten med 2,8 procent. Under det andra kvartalet var antalet arbetsdagar tre fler än året innan.

Exportvolymen ökade med 6,5 procent under april-juni jämfört med året innan, och importvolymen med 1,9 procent. Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 4,0 procent under det andra kvartalet medan investeringarna minskade med 3,3 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Med volym avses värdeuppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års nivå i euronivå.

Källa: Nationalräkenskaper 2008, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2008/02/ntp_2008_02_2008-09-08_tie_001_sv.html