Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009, 4:e kvartalet

2009
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor