Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2009 2:a kvart. 2009 3:a kvart. 2009 4:a kvart. 2010 1:a kvart.
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1.3.2010 -0,3 0,3 0,0 .
9.6.2010 -0,4 0,5 -0,2 -0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1.3.2010 -9,1 -8,9 -5,1 .
9.6.2010 -9,8 -8,2 -5,2 -0,8

Källa: Nationalräkenskaper 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2010, 1. Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/01/ntp_2010_01_2010-06-09_tau_001_sv.html