Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Revideringen av volymändringarna i export

  2010
1:a kvartalet
2010
2:a kvartalet
2010
3:e kvartalet
2010
4:e kvartalet
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 9.12.2010 -12,9 13,5 -0,1 .
1.3.2011 -13,5 14,8 0,1 6,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 9.12.2010 -5,0 7,5 9,4 .
1.3.2011 -4,8 8,2 10,5 6,0

Källa: Nationalräkenskaper 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, Samu Hakala (09) 17343756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 1.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 2. Revideringen av volymändringarna i export . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/04/ntp_2010_04_2011-03-01_tau_002_sv.html