Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering 0,6 0,9 0,1 0,8
Föregående publicering -0,1 1,0 -0,0 0,8
Senaste publicering 0,6 1,0 -0,7 0,9
Revision, procentenheter 0,0 0,1 -0,8 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 2,9 2,7 1,4 1,7
Föregående publicering 2,0 3,4 1,3 1,7
Senaste publicering 1,6 4,0 0,9 2,2
Revision, procentenheter -1,3 1,3 -0,5 0,5

Revideringen av volymändringarna i export

  2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering -7,1 2,4 -0,7 3,7
Föregående publicering -5,5 2,1 -0,3 3,7
Senaste publicering -5,3 5,2 -3,7 0,5
Revision, procentenheter 1,8 2,8 -3,0 -3,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -6,8 -2,7 -7,1 -0,2
Föregående publicering -5,4 -2,4 -7,1 -0,2
Senaste publicering -2,7 2,2 -6,2 -3,5
Revision, procentenheter 4,1 4,9 0,9 -3,3

Revideringen av volymändringarna i import

  2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering -0,0 -1,7 3,8 -1,3
Föregående publicering 0,2 -1,6 3,7 -1,3
Senaste publicering 1,2 -1,1 2,9 -1,1
Revision, procentenheter 1,2 0,6 -0,9 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 1,1 -7,1 -1,9 0,9
Föregående publicering 1,3 -5,8 -1,7 0,9
Senaste publicering 6,0 -1,1 3,6 1,8
Revision, procentenheter 4,9 6,0 5,5 0,9

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2010Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,6 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,6 0,3

Källa: Nationalräkenskaper 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/02/ntp_2012_02_2012-09-05_rev_001_sv.html