Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering 0,9 0,1 0,8 -1,1
Föregående publicering 1,0 -0,7 0,9 -1,1
Senaste publicering 0,8 -0,4 0,6 -1,1
Revision, procentenheter -0,1 -0,5 -0,2 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 2,7 1,4 1,7 -0,1
Föregående publicering 4,0 0,9 2,2 -0,1
Senaste publicering 3,1 1,1 1,8 -0,3
Revision, procentenheter 0,4 -0,3 0,1 -0,2

Revideringen av volymändringarna i export

  2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering 2,4 -0,7 3,7 -2,3
Föregående publicering 5,2 -3,7 0,5 -2,3
Senaste publicering 5,7 -3,7 0,4 -0,8
Revision, procentenheter 3,3 -3,0 -3,3 1,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -2,7 -7,1 -0,2 -0,5
Föregående publicering 2,2 -6,2 -3,5 -0,5
Senaste publicering 2,8 -5,6 -3,2 1,4
Revision, procentenheter 5,5 1,5 -3,0 1,9

Revideringen av volymändringarna i import

  2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering -1,7 3,8 -1,3 -3,6
Föregående publicering -1,1 2,9 -1,1 -3,6
Senaste publicering -0,1 2,6 -1,2 -1,7
Revision, procentenheter 1,6 -1,2 0,1 1,9
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -7,1 -1,9 0,9 -3,1
Föregående publicering -1,1 3,6 1,8 -3,1
Senaste publicering -0,4 4,3 1,9 -0,5
Revision, procentenheter 6,7 6,2 1,0 2,6

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2010Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,6 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,8 0,0

Källa: Nationalräkenskaper 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/03/ntp_2012_03_2012-12-05_rev_001_sv.html