Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2011Q4 0,1 -0,4 0,1 0,0
2012Q1 0,8 0,6 0,4 -0,4
2012Q2 -1,1 -1,1 -1,3 -0,2
2012Q3 -0,1 -0,1 0,1 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2011Q4 1,4 1,1 1,3 -0,1
2012Q1 1,7 1,8 1,8 0,1
2012Q2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2
2012Q3 -1,2 -1,2 -0,7 0,5

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2011Q4 -0,7 -3,7 -3,4 -2,7
2012Q1 3,7 0,4 1,8 -1,9
2012Q2 -2,3 -0,8 -2,7 -0,4
2012Q3 2,4 2,4 2,4 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2011Q4 -7,1 -5,6 -5,5 1,6
2012Q1 -0,2 -3,2 -1,5 -1,3
2012Q2 -0,5 1,4 1,1 1,6
2012Q3 -1,8 -1,8 -2,0 -0,2

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2011Q4 3,8 2,6 2,5 -1,3
2012Q1 -1,3 -1,2 -2,1 -0,8
2012Q2 -3,6 -1,7 -3,5 0,1
2012Q3 -3,7 -3,7 -2,5 1,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2011Q4 -1,9 4,3 4,6 6,5
2012Q1 0,9 1,9 1,0 0,1
2012Q2 -3,1 -0,5 -3,5 -0,4
2012Q3 -4,1 -4,1 -5,6 -1,5

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2010Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 -0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,5 -0,0

Källa: Nationalräkenskaper 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 1.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/04/ntp_2012_04_2013-03-01_rev_001_sv.html