Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q2 -1,1 -1,3 -1,5 -0,4
2012Q3 -0,1 -0,0 -0,3 -0,2
2012Q4 -0,5 -0,7 -0,8 -0,3
2013Q1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q2 -0,1 -0,1 -0,7 -0,6
2012Q3 -1,2 -0,6 -1,5 -0,3
2012Q4 -1,5 -1,7 -2,4 -0,9
2013Q1 -2,1 -2,1 -2,8 -0,7

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q2 -2,3 -2,8 -1,1 1,2
2012Q3 2,4 2,4 -0,2 -2,6
2012Q4 -4,4 -4,4 -1,8 2,6
2013Q1 0,9 0,9 0,2 -0,7
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q2 -0,5 1,1 2,8 3,3
2012Q3 -1,8 -1,9 -1,5 0,3
2012Q4 -2,9 -2,9 -1,8 1,1
2013Q1 -4,0 -4,0 -3,3 0,7

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q2 -3,6 -3,7 -3,6 0,0
2012Q3 -3,7 -2,7 -2,8 0,9
2012Q4 1,5 1,4 0,6 -0,9
2013Q1 -3,0 -3,0 -5,3 -2,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q2 -3,1 -3,5 -0,8 2,3
2012Q3 -4,1 -5,6 -2,9 1,2
2012Q4 -6,5 -6,5 -4,6 1,9
2013Q1 -7,9 -7,9 -10,8 -2,9

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2010Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 -0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,4 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/02/ntp_2013_02_2013-09-05_rev_001_sv.html