Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q3 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2
2012Q4 -0,5 -0,8 -0,9 -0,4
2013Q1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1
2013Q2 0,2 0,2 0,1 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q3 -1,2 -1,5 -1,5 -0,3
2012Q4 -1,5 -2,4 -2,4 -0,9
2013Q1 -2,1 -2,8 -2,8 -0,7
2013Q2 -1,2 -1,2 -1,3 -0,1

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q3 2,4 -0,2 -0,2 -2,6
2012Q4 -4,4 -1,8 -1,8 2,6
2013Q1 0,9 0,2 2,2 1,3
2013Q2 -0,1 -0,1 -1,0 -0,9
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q3 -1,8 -1,5 -1,5 0,3
2012Q4 -2,9 -1,8 -1,8 1,1
2013Q1 -4,0 -3,3 -1,2 2,8
2013Q2 -2,3 -2,3 -1,3 1,0

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q3 -3,7 -2,8 -3,2 0,5
2012Q4 1,5 0,6 0,9 -0,6
2013Q1 -3,0 -5,3 -2,6 0,4
2013Q2 0,3 0,3 -1,2 -1,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q3 -4,1 -2,9 -2,9 1,2
2012Q4 -6,5 -4,6 -4,6 1,9
2013Q1 -7,9 -10,8 -7,9 0,0
2013Q2 -7,2 -7,2 -6,1 1,1

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2010Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,5 -0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/03/ntp_2013_03_2013-12-05_rev_001_sv.html