Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2014Q1 -0,4 -0,2 -0,2 0,2
2014Q2 0,2 0,2 0,4 0,2
2014Q3 0,2 0,1 -0,1 -0,3
2014Q4 -0,2 -0,2 -0,1 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2014Q1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1
2014Q2 -0,1 0,0 0,3 0,4
2014Q3 0,1 0,0 -0,1 -0,2
2014Q4 -0,2 -0,2 0,0 0,2

Revideringen av volymändringarna i export (Tabellen har korrigerats 5.6.2015. De korrigerade siffrorna är markerade med rött)

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2014Q1 -1,7 -1,4 -1,1 0,6
2014Q2 2,2 2,9 2,5 0,3
2014Q3 -0,1 0,0 -0,5 -0,4
2014Q4 -1,0 -1,0 -0,5 0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2014Q1 2,0 4,0 4,2 2,2
2014Q2 -0,9 -1,4 -1,1 -0,2
2014Q3 -1,1 -0,5 0,4 1,5
2014Q4 -0,4 -0,4 -0,3 0,1

Revideringen av volymändringarna i import (Tabellen har korrigerats 5.6.2015. De korrigerade siffrorna är markerade med rött)

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2014Q1 -2,9 -3,6 -1,3 1,6
2014Q2 2,4 5,9 2,0 -0,4
2014Q3 -1,1 -2,1 -1,3 -0,2
2014Q4 -0,8 -0,8 -1,5 -0,7
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2014Q1 0,0 -5,9 -2,9 -2,9
2014Q2 3,0 4,1 2,7 -0,3
2014Q3 -2,9 -2,8 -3,1 -0,2
2014Q4 -1,0 -1,0 -2,2 -1,2

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,2 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,2 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2015/01/ntp_2015_01_2015-06-04_rev_001_sv.html