Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2014Q4 -0,2 -0,2 -0,2 0,0
2015Q1 -0,1 0,2 0,3 0,4
2015Q2 0,2 0,4 0,5 0,3
2015Q3 -0,5 -0,5 -0,2 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2014Q4 -0,2 -0,7 -1,0 -0,8
2015Q1 0,0 -0,1 0,0 0,0
2015Q2 0,1 0,7 0,8 0,7
2015Q3 -0,2 -0,2 0,3 0,5

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2014Q4 -1,0 -3,5 -2,5 -1,5
2015Q1 -0,9 1,4 1,7 2,6
2015Q2 0,5 -0,5 -0,6 -1,1
2015Q3 -0,7 -0,7 -1,0 -0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2014Q4 -0,4 1,3 -0,3 0,1
2015Q1 0,0 -0,4 -2,4 -2,4
2015Q2 1,2 2,2 -0,8 -2,0
2015Q3 3,5 3,5 2,4 -1,1

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2014Q4 -0,8 -1,7 -0,6 0,2
2015Q1 2,2 1,2 0,3 -1,9
2015Q2 -5,0 -4,7 -4,1 0,9
2015Q3 1,8 1,8 2,8 1,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2014Q4 -1,0 -0,2 1,2 2,2
2015Q1 1,3 2,4 2,5 1,2
2015Q2 -8,8 -6,6 -5,8 3,0
2015Q3 -3,4 -3,4 -1,8 1,6

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,2 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,4 -0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2015, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Olli Savela 029 551 3316, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2015/04/ntp_2015_04_2016-02-29_rev_001_sv.html