Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q1 -0,1 0,3 0,3 0,4
2015Q2 0,2 0,5 0,6 0,4
2015Q3 -0,5 -0,2 -0,1 0,4
2015Q4 0,1 0,1 0,5 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q1 0,0 0,0 0,2 0,2
2015Q2 0,1 0,8 0,9 0,8
2015Q3 -0,2 0,3 0,4 0,6
2015Q4 0,6 0,6 1,2 0,6

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q1 -0,9 1,7 2,2 3,1
2015Q2 0,5 -0,6 -0,6 -1,1
2015Q3 -0,7 -1,0 -1,5 -0,8
2015Q4 0,6 0,6 0,6 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q1 0,0 -2,4 -2,7 -2,7
2015Q2 1,2 -0,8 -1,2 -2,4
2015Q3 3,5 2,4 2,4 -1,1
2015Q4 -0,7 -0,7 -0,7 0,0

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q1 2,2 0,3 1,8 -0,4
2015Q2 -5,0 -4,1 -4,7 0,3
2015Q3 1,8 2,8 2,4 0,6
2015Q4 1,6 1,6 2,0 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q1 1,3 2,5 3,9 2,6
2015Q2 -8,8 -5,8 -5,2 3,6
2015Q3 -3,4 -1,8 -1,5 1,9
2015Q4 0,5 0,5 1,4 0,9

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,6 -0,0

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/01/ntp_2016_01_2016-06-03_rev_001_sv.html