Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q2 0,2 0,6 0,7 0,5
2015Q3 -0,5 -0,1 -0,3 0,2
2015Q4 0,1 0,5 0,4 0,3
2016Q1 0,6 0,6 0,3 -0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q2 0,1 0,9 0,7 0,6
2015Q3 -0,2 0,4 0,0 0,2
2015Q4 0,6 1,2 0,6 0,0
2016Q1 1,6 1,6 1,2 -0,4

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q2 0,5 -0,6 0,2 -0,3
2015Q3 -0,7 -1,5 -2,2 -1,5
2015Q4 0,6 0,6 2,9 2,3
2016Q1 -1,1 -1,1 -2,1 -1,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q2 1,2 -1,2 0,2 -1,0
2015Q3 3,5 2,4 3,6 0,1
2015Q4 -0,7 -0,7 -1,6 -0,9
2016Q1 2,6 2,6 1,3 -1,3

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q2 -5,0 -4,7 -4,7 0,3
2015Q3 1,8 2,4 3,6 1,8
2015Q4 1,6 2,0 4,0 2,4
2016Q1 -1,8 -1,8 -4,4 -2,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q2 -8,8 -5,2 -3,7 5,1
2015Q3 -3,4 -1,5 0,7 4,1
2015Q4 0,5 1,4 5,4 4,9
2016Q1 -2,2 -2,2 -1,9 0,3

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,5 -0,3

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 6.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/02/ntp_2016_02_2016-09-06_rev_001_sv.html