Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik (Korrigering)

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q3 -0,5 -0,3 -0,3 0,2
2015Q4 0,1 0,4 0,5 0,4
2016Q1 0,6 0,3 0,8 0,2
2016Q2 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q3 -0,2 0,0 0,0 0,2
2015Q4 0,6 0,6 0,6 0,0
2016Q1 1,6 1,2 2,1 0,5
2016Q2 0,4 0,4 0,9 0,5

Revideringen av volymändringarna i export

Korrigering 2.12.2016. kl 15:30. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q3 -0,7 -2,2 -1,8 -1,1
2015Q4 0,6 2,9 2,8 2,2
2016Q1 -1,1 -2,1 -1,7 -0,6
2016Q2 3,1 3,1 3,9 0,8
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q3 -3,4 -3,5 -3,5 -0,1
2015Q4 0,7 1,6 1,6 0,9
2016Q1 -2,6 -1,3 -0,7 1,9
2016Q2 1,6 1,6 3,1 1,5

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q3 1,8 3,6 4,1 2,3
2015Q4 1,6 4,0 3,9 2,3
2016Q1 -1,8 -4,4 -3,9 -2,1
2016Q2 4,0 4,0 4,3 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q3 -3,4 0,7 0,7 4,1
2015Q4 0,5 5,4 5,4 4,9
2016Q1 -2,2 -1,9 -1,2 1,0
2016Q2 7,1 7,1 8,4 1,3

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,5 -0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 2.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik (Korrigering) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/03/ntp_2016_03_2016-12-02_rev_001_sv.html