Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q2 -0,0 -0,0 0,2 0,2
2016Q3 0,4 0,8 0,9 0,5
2016Q4 0,0 0,6 0,6 0,6
2017Q1 1,2 1,2 1,2 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q2 0,4 0,6 1,1 0,7
2016Q3 1,6 1,7 2,2 0,6
2016Q4 1,3 1,8 2,3 1,0
2017Q1 2,7 2,7 3,0 0,3

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q2 3,1 2,6 2,9 -0,2
2016Q3 -3,4 0,2 0,2 3,6
2016Q4 0,6 0,8 1,2 0,6
2017Q1 5,0 5,0 6,4 1,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q2 1,6 1,6 1,3 -0,3
2016Q3 1,4 3,7 3,4 2,0
2016Q4 0,4 1,4 1,1 0,7
2017Q1 8,8 8,8 11,2 2,4

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q2 4,0 2,8 2,6 -1,4
2016Q3 -3,3 -0,4 -0,2 3,1
2016Q4 1,9 2,1 2,2 0,3
2017Q1 -1,0 -1,0 -0,6 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q2 7,1 7,3 8,9 1,8
2016Q3 0,7 3,4 5,0 4,3
2016Q4 0,2 1,3 2,8 2,6
2017Q1 3,6 3,6 4,0 0,4

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,5 0,0

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/02/ntp_2017_02_2017-09-01_rev_001_sv.html