Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q4 0,0 0,6 0,5 0,5
2017Q1 1,2 1,2 1,3 0,1
2017Q2 0,4 0,8 0,6 0,2
2017Q3 0,4 0,4 0,2 -0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q4 1,3 2,2 2,4 1,1
2017Q1 2,7 2,9 3,2 0,5
2017Q2 3,0 3,6 3,6 0,6
2017Q3 3,0 3,0 2,5 -0,5

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q4 0,6 1,0 1,1 0,5
2017Q1 5,0 7,1 6,5 1,5
2017Q2 -0,1 -0,1 -0,4 -0,3
2017Q3 -2,0 -2,0 -0,7 1,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q4 0,4 0,8 2,9 2,5
2017Q1 8,8 12,1 11,5 2,7
2017Q2 7,9 8,8 7,9 0,0
2017Q3 5,8 5,8 6,4 0,6

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q4 1,9 2,0 2,3 0,4
2017Q1 -1,0 -1,0 -1,5 -0,5
2017Q2 2,7 2,2 3,0 0,3
2017Q3 -2,5 -2,5 -1,4 1,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q4 0,2 2,6 5,0 4,8
2017Q1 3,6 3,7 3,4 -0,2
2017Q2 4,2 3,4 4,1 -0,1
2017Q3 0,5 0,5 2,3 1,8

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,6 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/04/ntp_2017_04_2018-02-28_rev_001_sv.html