Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q1 1,2 1,3 0,9 -0,3
2017Q2 0,4 0,6 0,6 0,2
2017Q3 0,4 0,2 0,3 -0,1
2017Q4 0,7 0,7 0,9 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q1 2,7 3,2 3,0 0,3
2017Q2 3,0 3,6 3,1 0,1
2017Q3 3,0 2,5 2,2 -0,8
2017Q4 2,7 2,7 2,6 -0,1

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q1 5,0 6,5 6,3 1,3
2017Q2 -0,1 -0,4 -0,8 -0,7
2017Q3 -2,0 -0,7 -0,1 1,9
2017Q4 2,2 2,2 2,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q1 8,8 11,5 10,8 2,0
2017Q2 7,9 7,9 6,9 -1,0
2017Q3 5,8 6,4 6,0 0,2
2017Q4 7,6 7,6 7,8 0,2

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q1 -1,0 -1,5 -0,6 0,4
2017Q2 2,7 3,0 2,8 0,1
2017Q3 -2,5 -1,4 -1,0 1,5
2017Q4 0,6 0,6 1,4 0,8
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q1 3,6 3,4 4,2 0,6
2017Q2 4,2 4,1 4,7 0,5
2017Q3 0,5 2,3 3,5 3,0
2017Q4 0,7 0,7 2,7 2,0

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,6 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Ida Peltonen 029 551 3334, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/01/ntp_2018_01_2018-05-31_rev_001_sv.html