Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q2 0,4 0,6 0,6 0,2
2017Q3 0,4 0,3 0,2 -0,2
2017Q4 0,7 0,9 0,8 0,1
2018Q1 1,2 1,2 1,2 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q2 3,0 3,1 3,3 0,3
2017Q3 3,0 2,2 2,2 -0,8
2017Q4 2,7 2,6 2,5 -0,2
2018Q1 3,1 3,1 2,8 -0,3

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q2 -0,1 -0,8 -0,4 -0,3
2017Q3 -2,0 -0,1 1,1 3,1
2017Q4 2,2 2,3 1,7 -0,5
2018Q1 -1,1 -1,1 -1,2 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q2 7,9 6,9 5,3 -2,6
2017Q3 5,8 6,0 7,3 1,5
2017Q4 7,6 7,8 8,5 0,9
2018Q1 0,3 0,3 1,2 0,9

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q2 2,7 2,8 3,3 0,6
2017Q3 -2,5 -1,0 -0,2 2,3
2017Q4 0,6 1,4 1,0 0,4
2018Q1 -0,5 -0,5 -0,8 -0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q2 4,2 4,7 3,9 -0,3
2017Q3 0,5 3,5 4,2 3,7
2017Q4 0,7 2,7 2,5 1,8
2018Q1 2,7 2,7 3,4 0,7

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,6 0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/02/ntp_2018_02_2018-08-31_rev_001_sv.html