Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q4 0,7 0,7 0,7 0,0
  2018Q1 1,2 0,9 0,7 -0,5
2018Q2 0,3 0,3 0,4 0,1
2018Q3 0,4 0,4 0,4 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q4 2,7 2,6 2,5 -0,2
2018Q1 3,1 2,6 2,3 -0,8
2018Q2 2,5 2,3 2,1 -0,4
2018Q3 2,4 2,4 2,1 -0,3

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q4 2,2 1,3 1,1 -1,1
  2018Q1 -1,1 0,5 1,0 2,1
2018Q2 2,0 -1,2 -1,5 -3,5
2018Q3 -1,8 -1,8 -1,4 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q4 7,6 8,5 8,7 1,1
2018Q1 0,3 3,5 3,9 3,6
2018Q2 3,7 2,1 2,0 -1,7
2018Q3 -1,3 -1,3 -1,0 0,3

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q4 0,6 1,0 0,6 0,0
  2018Q1 -0,5 0,9 1,4 1,9
2018Q2 1,4 -0,2 0,1 -1,3
2018Q3 0,5 0,5 0,7 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q4 0,7 2,5 2,7 2,0
2018Q1 2,7 5,4 5,7 3,0
2018Q2 1,5 1,6 2,0 0,5
2018Q3 2,2 2,2 2,8 0,6

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/04/ntp_2018_04_2019-02-28_rev_001_sv.html