Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q1 1,2 0,7 1,2 0,0
  2018Q2 0,3 0,4 0,2 -0,1
2018Q3 0,4 0,4 0,3 -0,1
2018Q4 0,7 0,7 0,5 -0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q1 3,1 2,3 2,4 -0,7
2018Q2 2,5 2,1 2,5 0,0
2018Q3 2,4 2,1 2,5 0,1
2018Q4 2,2 2,2 2,2 0,0

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q1 -1,1 1,0 0,5 1,6
  2018Q2 2,0 -1,5 -1,2 -3,2
2018Q3 -1,8 -1,4 -1,3 0,5
2018Q4 3,3 3,3 3,3 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q1 0,3 3,9 3,9 3,6
2018Q2 3,7 2,0 2,0 -1,7
2018Q3 -1,3 -1,0 -1,0 0,3
2018Q4 1,3 1,3 1,3 0,0

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q1 -0,5 1,4 1,8 2,3
  2018Q2 1,4 0,1 -0,2 -1,6
2018Q3 0,5 0,7 0,5 0,0
2018Q4 4,1 4,1 3,8 -0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q1 2,7 5,7 5,3 2,6
2018Q2 1,5 2,0 1,7 0,2
2018Q3 2,2 2,8 2,4 0,2
2018Q4 6,3 6,3 5,9 -0,4

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2019/01/ntp_2019_01_2019-05-29_rev_001_sv.html