Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q2 0,3 0,2 0,2 -0,1
  2018Q3 0,4 0,3 0,1 -0,3
2018Q4 0,7 0,5 0,1 -0,6
2019Q1 0,2 0,2 0,5 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q2 2,5 2,5 2,1 -0,4
2018Q3 2,4 2,5 1,8 -0,6
2018Q4 2,2 2,2 0,7 -1,5
2019Q1 1,2 1,2 0,9 -0,3

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q2 2,0 -1,2 -1,3 -3,3
  2018Q3 -1,8 -1,3 -1,3 0,5
2018Q4 3,3 3,3 3,4 0,1
2019Q1 3,0 3,0 2,4 -0,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q2 3,7 2,0 1,4 -2,3
2018Q3 -1,3 -1,0 -1,4 -0,1
2018Q4 1,3 1,3 1,0 -0,3
2019Q1 3,9 3,9 3,3 -0,6

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q2 1,4 -0,2 -0,4 -1,8
  2018Q3 0,5 0,5 0,6 0,1
2018Q4 4,1 3,8 3,8 -0,3
2019Q1 -5,7 -5,7 -4,4 1,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q2 1,5 1,7 1,9 0,4
2018Q3 2,2 2,4 2,7 0,5
2018Q4 6,3 5,9 6,2 -0,1
2019Q1 -1,9 -1,9 -0,4 1,5

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,8 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2019/02/ntp_2019_02_2019-08-30_rev_001_sv.html