Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q4 0,7 0,0 0,5 -0,2
  2019Q1 0,2 0,6 0,1 -0,1
2019Q2 0,5 0,8 0,8 0,3
2019Q3 0,7 0,7 0,4 -0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q4 2,2 0,4 0,6 -1,6
2019Q1 1,2 0,5 0,3 -0,9
2019Q2 1,2 1,4 1,3 0,1
2019Q3 2,2 2,2 1,9 -0,3

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q4 3,3 2,9 1,5 -1,8
  2019Q1 3,0 3,0 6,2 3,2
2019Q2 -0,5 -1,1 -2,1 -1,6
2019Q3 0,5 0,5 2,5 2,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q4 1,3 3,1 3,1 1,8
2019Q1 3,9 4,6 5,7 1,8
2019Q2 4,1 4,5 5,8 1,7
2019Q3 5,3 5,3 8,5 3,2

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q4 4,1 2,3 3,4 -0,7
  2019Q1 -5,7 -0,9 -1,3 4,4
2019Q2 2,8 1,4 1,6 -1,2
2019Q3 1,2 1,2 0,5 -0,7
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q4 6,3 7,0 7,1 0,8
2019Q1 -1,9 2,3 2,2 4,1
2019Q2 2,8 3,7 4,6 1,8
2019Q3 4,2 4,2 4,2 0,0

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 28.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2019/04/ntp_2019_04_2020-02-28_rev_001_sv.html