Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q4 -0,8 -0,6 -0,6 0,2
  2020Q1 -0,9 -1,5 -0,9 0,0
2020Q2 -4,5 -3,9 -4,3 0,2
2020Q3 3,3 3,3 3,2 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q4 0,4 0,7 1,1 0,7
2020Q1 -1,1 -1,7 -1,1 0,0
2020Q2 -6,4 -6,2 -6,1 0,3
2020Q3 -2,7 -2,7 -2,6 0,1

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q4 2,5 2,0 -0,0 -2,5
  2020Q1 -7,4 -5,7 -2,0 5,4
2020Q2 -8,7 -11,1 -10,9 -2,2
2020Q3 2,6 2,6 3,8 1,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q4 8,2 9,7 7,8 -0,4
2020Q1 -8,5 -5,8 -2,9 5,6
2020Q2 -12,0 -12,5 -12,2 -0,2
2020Q3 -12,7 -12,7 -10,1 2,6

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q4 -1,4 -2,0 -1,7 -0,3
  2020Q1 -3,5 0,2 1,2 4,7
2020Q2 -9,8 -12,6 -11,9 -2,1
2020Q3 4,7 4,7 4,7 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q4 -0,6 0,2 -1,2 -0,6
2020Q1 -4,1 0,7 1,8 5,9
2020Q2 -12,7 -13,9 -12,2 0,5
2020Q3 -9,8 -9,8 -7,9 1,9

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/04/ntp_2020_04_2021-02-26_rev_001_sv.html