Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q2 -4,5 -4,7 -6,1 -1,6
2020Q3 3,3 3,2 4,6 1,3
2020Q4 0,4 0,4 0,5 0,1
2021Q1 -0,1 -0,1 0,1 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q2 -6,4 -6,1 -7,1 -0,7
2020Q3 -2,7 -2,5 -2,7 0,0
2020Q4 -1,4 -1,1 -1,5 -0,1
2021Q1 -1,0 -1,0 -1,5 -0,5

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q2 -8,7 -11,8 -10,0 -1,3
2020Q3 2,6 3,4 3,0 0,4
2020Q4 8,8 9,4 9,8 1,0
2021Q1 -5,0 -5,0 -6,4 -1,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q2 -12,0 -12,7 -12,7 -0,7
2020Q3 -12,7 -10,7 -10,7 2,0
2020Q4 -0,4 -0,2 1,3 1,7
2021Q1 -5,4 -5,4 -5,1 0,3

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q2 -9,8 -11,8 -11,7 -1,9
2020Q3 4,7 4,8 5,2 0,5
2020Q4 -1,4 -0,8 -0,3 1,1
2021Q1 1,4 1,4 -0,2 -1,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q2 -12,7 -12,3 -12,6 0,1
2020Q3 -9,8 -8,0 -7,8 2,0
2020Q4 -8,0 -7,4 -6,4 1,6
2021Q1 -7,0 -7,0 -7,6 -0,6

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,5 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,8 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 31.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/02/ntp_2021_02_2021-08-31_rev_001_sv.html