Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2011

Ökningen av antalet familjer avtog

I slutet av år 2010 fanns det 1 455 000 familjer i Finland. Från året innan har antalet ökat med 4 600. Ökningen är dock något mindre än föregående år, då antalet familjer ökade med 6 100. Till familjerna hörde 76 procent av befolkningen, dvs. 4 065 000 personer. År 1990 hörde 82 procent av befolkningen till familjer.

Familjer efter typ 1950–2010

Familjer efter typ 1950–2010

Två tredjedelar av familjerna var familjer bestående av äkta par. Av familjerna var 22 procent sambofamiljer och 12 procent var familjer med en förälder. Det fanns 1 601 familjer med registrerade par av samma kön. Antalet ensamboende var 1 040 000.

Det fanns 582 000 barnfamiljer (familjer med barn under 18 år). Antalet barnfamiljer har minskat med 1 800 från året innan. Av befolkningen hör 40 procent till barnfamiljer. Vid årsskiftet bodde det i medeltal 1,83 barn i en barnfamilj. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt familj med äkta makar, dvs. 61 procent. Arton procent av barnfamiljerna är sådana där föräldrarna är sambor. Lika många är familjerna med mor och barn. Det finns fortfarande mycket få familjer som består av far och barn. I mindre än tre procent av barnfamiljerna bor endast fadern med barnen. Registrerade par av samma kön är föräldrar i 267 barnfamiljer.

I slutet av år 2010 fanns det 53 000 ombildade familjer. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år och som är bara den ena förälderns barn. Antalet sådana barn var 77 000. Antalet ombildade familjer har minskat med 319 familjer från föregående år. Omkring hälften av föräldrarna i de ombildade familjerna var sambor och hälften gifta.

Familjer efter typ åren 1990–2010

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 Ändring    2009–2010
Familje  totalt 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 444 386 1 450 488 1 455 073 4 585
Äkta makar utan barn 364 452 395 953 436 019 481 209 504 728 509 916 513 889 3 973
Äkta makar med barn 640 062 579 578 514 868 468 266 452 180 448 897 446 433 -2 464
Sambor utan barn 123 471 135 996 160 132 180 590 191 177 193 894 195 967 2 073
Sambor med barn 65 896 85 309 102 581 112 847 115 966 116 797 117 254 457
Mor och barn 147 297 159 063 159 432 153 024 149 631 149 823 149 651 -172
Far och barn 24 161 27 071 28 931 29 238 29 460 29 765 30 278 513
Registrerade manliga par 1) . . . 398 579 625 706 81
Registrerade kvinliga par 1) . . . 430 665 771 895 124
Familjebefolkning 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 051 662 4 059 511 4 065 168 5 657
Folkmängd 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 326 314 5 351 427 5 375 276 23 849
Andel av familjebefolkningen 82.1 80.0 78.2 76.8 76.1 75.9 75.6 -0.3
Familjens medelstorlek 3.00 2.96 2.89 2.83 2.81 2.81 2.79 -0.02
1) Antalet familjer av typen registrerat par med barn uppgick totalt till 281.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (363,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/perh_2010_2011-05-27_tie_001_sv.html