Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

6.Över hälften av alla 20-åriga pojkar bor hemma

Det är svårt att få en exakt bild av när barnen flyttar hemifrån, eftersom studerande inte tidigare betraktades som stadigvarande bosatta på studieorten. De var officiellt mantalsskrivna hos sina föräldrar. I juni 1994 trädde en ny lag i kraft enligt vilken alla har rätt att välja sin officiella bostadskommun. En del av de studerande använder sig av denna rätt. Flyttningen från föräldrahemmet beskrivs nedan med antalet personer som har familjeställningen barn. Familjens barn kan visserligen bo kvar i föräldrahemmet och en make/maka kan flytta in eller barn födas. Då ingår emellertid inte den unga familjebildaren i statistiken som barn i sina föräldrars familj, utan som vuxen i sin egen familj. En dylik boendeform är dock ytterst sällsynt i Finland.

Redan före den nya lagen om hemkommun, från 1985 till 1993, hade den procentuella andelen ungdomar med familjeställningen barn minskat kraftigt. Också efter det att lagen trädde i kraft sjönk deras andel ytterligare ända fram till år 2009. År 2011 minskade både antalet och andelen unga med familjeställningen barn något igen.

Tabell 10. Ungdomar i åldern 20–24 år med familjeställningen barn åren 1985–2011

År       20-24 -åringar Bor hos föräldrarna Andelen barn som bor i föräldrahemmet av alla, %
Totalt       Pojkar     Flickor    Totalt       Pojkar   Flickor  Totalt Pojkar Flickor
1985 377 267 192 738 184 529 203 186 126 280 76 906 53,9 65,5 41,7
1990 343 608 175 039 168 569 165 754 103 971 61 783 48,2 59,4 36,7
1995 305 051 156 008 149 043 126 448 79 642 46 806 41,5 51,0 31,4
2000 327 230 167 084 160 146 109 510 70 895 38 615 33,5 42,4 24,1
2005 333 936 170 710 163 226 96 473 63 875 32 598 28,9 37,4 20,0
2006 332 004 169 860 162 144 91 724 61 060 30 664 27,6 35,9 18,9
2007 327 266 167 344 159 922 88 109 58 520 29 589 26,9 35,0 18,5
2008 325 440 166 488 158 952 86 007 56 819 29 188 26,4 34,1 18,4
2009 324 472 165 988 158 484 85 080 55 871 29 209 26,2 33,7 18,4
2010 327 780 167 817 159 963 85 967 56 185 29 782 26,2 33,5 18,6
2011 332 881 170 256 162 625 85 742 55 810 29 932 25,8 32,8 18,4

Flickorna flyttar hemifrån tidigare än pojkarna. Beväringstiden är delvis en orsak till att pojkarna bor hemma, men skillnaden är för stor för att detta skulle kunna vara den enda förklaringen.

I dag har redan 68 procent av flickorna flyttat hemifrån som 20-åringar, medan 45 procent av pojkarna har flyttat. Bland flickorna är den ovan angivna procentandelen oförändrad jämfört med året innan, bland pojkarna ökade den med fyra procentenheter.

I Finland finns det 57 000 personer som fyllt 30 år och som har familjeställningen barn. Av dem är 44 000 män, dvs. 77 procent. Antalet 30 år fyllda personer med familjeställningen barn har dock minskat med omkring tusen personer från året innan.

Figur 13A. Unga män i åldern 18–30 år efter familjeställning år 2011

Figur 13A. Unga män i åldern 18–30 år efter familjeställning år 2011

Figur 13B. Unga kvinnor i åldern 18–30 år efter familjeställning år 2011

Figur 13B. Unga kvinnor i åldern 18–30 år efter familjeställning år 2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, 6.Över hälften av alla 20-åriga pojkar bor hemma . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_kat_006_sv.html