Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2011

Korrigerad 26.9.2013. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand F.d. Jugo- slavien Somalia Irak   Vietnam  Kina  
Alla barnfamiljer 580 547 443 489 4 775 5 741 2 582 74 990 1 506 1 307 674 615 16 831 101 963
Finland 517 637 411 254 511 5 132 304 40 62 165 126 48 43 8 905 91 047
F.d. Sovjetunionen 10 638 3 389 3 536 44 345 1 1 16 11 1 3 483 2 808
Sverige 7 364 5 451 7 226 1 4 3 1 150 1 521
Estland 4 936 983 336 21 1 771 1 4 6 2 213 1 599
Thailand 2 048 1 709 19 3 26 2 2 2 26 259
F.d. Jugoslavien 1 722 17 1 860 4 25 815
Somalia 1 531 63 3 1 075 3 98 289
Irak 1 417 18 1 1 1 043 51 303
Viet Nam 1 142 172 3 2 3 1 1 574 7 23 356
Kina 1 133 403 1 6 1 8 535 42 137
Annat eller okänt 15 039 5 055 281 79 83 2 30 198 78 11 13 6 380 2 829
Ingen mor i familjen 15 940 14 975 100 210 72 1 35 40 31 30 11 435

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_009_sv.html